Debatemne: Thai-Dk Din debat side :: Videorådgivning fra Ægteskab Uden Grænser

Oprettet af thai d. 03-02-2024 13:09
#13

Flytning til andet land i Schengenområdet ved afslag

Kim Pedersen Nyberg fra Ægteskab Uden Grænser er for nyligt blevet opfordret til at genopfriske en regel der blev indført 1. maj sidste år.


Reglen blev diskuteret og vedtaget på EU-plan helt tilbage i 2018, men trådte først i kraft 1. maj sidste år.

Såfremt en tredjelandsborger, som har søgt om en eller anden form for opholdstilladelse i et europæisk land, heriblandt Danmark, har fået afslag på denne ansøgning, skal denne tredjelandsborger forlade Danmark og Schengenområdet fuldstændig inden for en vis frist. De øvrige EU/EØS-lande kan ikke længere bruges til transit.

Dermed er det slut med før deadline lige at tøffe over grænsen til Tyskland eller Sverige for at bruge EU-reglerne dér. Det er ligeledes slut med, at tredjelandsborgeren kan mellemlande i et andet Schengenland eller tage til et andet Schengenland og rejse hjem derfra.

Er tredjelandsborgeren i Danmark, og har fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse, skal denne person altså udrejse fuldstændig fra en dansk lufthavn til en lufthavn udenfor Schengenområdet - uden stop undervejs.

Dog, hvis tredjelandsborgeren har en gyldig opholdstilladelse i et andet EU/EØS-land, kan vedkommende rejse dertil, men stadig uden stop undervejs.

Det er nemlig blevet sådan, at allerede når myndighederne skriver afslaget, bliver personens oplysninger lagt ind i det fælleseuropæiske register over uønskede personer, SIS II. Når personen så udrejser, skal vedkommende bede paskontrollen om at slette oplysningerne igen, da man nu forlader landet. Den anmodning skal paskontrollen efterkomme.

Selv om SIS II egentlig er et register over kriminelle og andre personer med et indrejseforbud i en vis periode, er der i de her sager om et helt almindeligt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse ikke tale om, at udlændingen betragtes som kriminel på nogen måde. Og de får heller ikke indrejseforbud. Efter 90 dage ude, kan de i princippet komme tilbage hertil igen.

Såfremt man klager over afslaget, er det altid op til Udlændingenævnet at vurdere, om klagen skal have opsættende virkning. Får klagen det, må udlændingen blive her i landet indtil der falder en endelig afgørelse fra nævnet. Personen vil dog stadig stå opført i SIS II. Får man ret i klagen, slettes oplysningerne i SIS II automatisk. Får man ikke ret, er det afgang, normalt indenfor 1-2 uger. Seneste udrejsedato fremgår af det brev man får fra myndighederne.

Er der så lukket hermetisk af for at gøre brug af EU-reglerne om fri bevægelighed? Nej, det er der ikke. Nu skal man blot gøre det på en anden måde. Enten kan tredjelandsborgeren blive i sit hjemland indtil unionsborgeren er flyttet til et andet EU/EØS-land og derefter slutte sig til unionsborgeren, eller tredjelandsborgeren kan søge om et nyt visum (hvis visumpligtig) til Danmark og derefter kan parret sammen tage til det andet EU/EØS-land for at bosætte sig en periode.

Såfremt man har en fornemmelse, at en ansøgning om en dansk opholdstilladelse er på vej mod et afslag, er der stadig ikke noget i vejen for, at man flytter til et andet EU/EØS-land for at benytte sig af reglerne om fri bevægelighed. Man skal i så fald blot gøre det inden de danske myndigheder når at skrive afslaget.


Kim Pedersen Nyberg har også i en tidligere rådgivningsvideo haft emnet oppe. Emnet bliver vendt her:Redigeret af thai d. 03-02-2024 13:27